דרך בורמה

סקייטפארק ירושלים פתוח לאופניים! תנו כבוד והימנעו מהתנגשויות.