העולם קטן, העתיד גדול

אומרים שפעם הכל היה פה טוב יותר, אפילו העתיד. אבל עוד לא מאוחר, הנה אנחנו מטפלים בזה.