***מתאים לרוב הנאבות האחוריות של אופניים קומפלט***