כולל B\B מתאים

*מיועד לאופני Rocker Mini BMX בלבד!