מתאים לשילדות עם ספניש בוטם ברקט (ביבי) וקרנקים ציר 19 בלבד.