האב גארד אוניברסלי שמרכיבים בין השילדה/מזלג לבין הפג (חיצוני), מתאים לרוב הנאבות.