מתחבר לשפיצים באמצעות אזיקונים או רצועה (כלולים באריזה), מתאים לרוב הנאבות.