משקל - 3 ק"ג, מחיר - 555 ש"ח.
משקל - 12.5 ק"ג, מחיר - 2,000 ש"ח.
משקל - 12.5 ק"ג, מחיר - 2,000 ש"ח.
משקל - 11.9 ק"ג, מחיר - 2,400 ש"ח.
משקל - 11.6 ק"ג, מחיר - 1,800 ש"ח.
משקל - 11.6 ק"ג, מחיר - 1,800 ש"ח.
משקל - 11.75 ק"ג, מחיר - 2,200 ש"ח.
משקל - 11.75 ק"ג, מחיר - 2,200 ש"ח.
משקל - 11.65 ק"ג, מחיר - 2,400 ש"ח.
משקל - 11.8 ק"ג, מחיר - 3,000 ש"ח.
19 או 22 מ"מ, מחיר - 170 ש"ח.
משקל - 60 גרם, מחיר - 350 ש"ח.
משקל - 60 גרם, מחיר - 350 ש"ח.
25, 27 ו-28 שיניים, מחיר - 350 ש"ח.
23 ו-25 שיניים, מחיר - 300 ש"ח.
25 שיניים, מחיר - 350 ש"ח.
ספרוקט עם מגן, 25 שיניים. מחיר - 380 ש"ח.
36 שפיצים, דרייבר 10. מחיר - 1,100 ש"ח.
עמוד 1 מתוך 9