בקרוב

:Specs
 Top Tube Length : 16
Chain Stay Length : 11
Stand Over Height : 6.65

Bar Rise : 6.75