בקרוב

:Specs
 Top Tube Length : 20.75
Chain Stay Length : 13.2
Stand Over Height : 8.75

Bar Rise : 9