בקרוב

:Specs
 Top Tube Length : 20.25
Chain Stay Length : 13.2
Stand Over Height : 8.25

Bar Rise : 8.6