בקרוב

:Specs
 Top Tube Length : 18
Chain Stay Length : 12.2
Stand Over Height : 7.5

Bar Rise : 7.9