בקרוב

:Specs
 Top Tube Length : 21.9
Chain Stay Length : 14.2
Stand Over Height : 9.15

Bar Rise : 8.75