בקרוב

:Specs
 Top Tube Length : 21.75
Chain Stay Length : 15
Stand Over Height : 9.5

Bar Rise : 7