בקרוב

:Specs
 Top Tube Length : 20.5\21
Chain Stay Length : 13.2
Stand Over Height : 8.5

Bar Rise : 8.75\9